2022. október 07-én tartottuk iskolánkban a pályaorientációs napot. E napsütéses, őszi napra nagyon sok programmal készült a 8. osztály az osztályfőnökkel, Nóri névivel.
Az alsósok az első órában egy bűvész mutatványait tekinthették meg.
A második órában Mi leszek, ha nagy leszek? címmel rajzokat készítettek. A legjobban sikerült rajzok díjazásban részesültek.
A felsősöknek a nap az Egy perc, és nyersz játékkal kezdődött. A feladatok a szakmákhoz illően voltak felállítva.
A következő feladatban egy szakmához illő közmondást kellett kitalálni, aminek a betűi az iskola aulájában, és az udvaron voltak elhelyezve.
Az akadálypályákon is szakmákhoz tartozó feladatokat kellett megoldani. Itt mind a 7 évfolyam részt vett, a segítők a 8. osztályosok voltak.
Végül szintén a 8. osztályosok néhány szakmát mutattak be tanulótársaiknak.
A diákok hajat fontak, körmöt festettek, tetoválást rajzoltak.
A versenyek nyertese az 5. osztály lett, akik egy tortát kaptak jutalmul.
A nap rendkívül sikeres és hasznos volt, amely segítette a tanulóink reális énképének kialakulását és a későbbi pályaválasztását.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki e nap sikeres lebonyolításában közreműködött.

Az idei tanév első tanítás nélküli napja ismeretszerzésben bő, élményekben gazdag volt. Katasztrófavédelmi szakemberektől tanulhattak a bűn- és balesetmegelőzés témakörében a felső évfolyamokon, a Vöröskereszt által küldött vendégeinktől pedig az elsősegélynyújtás és újraélesztési ismereteiket bővíthették a tanulók az elsőtől a nyolcadik osztályig. A Magyar Diáksport Napja alkalmából egy izgalmas akadálypályán versenyezhettek a felső tagozatos diákok. Vegyes csapatokban mérettették meg magukat a gyorsaság, labdás ügyesség és a tornasport területén. Megrendezésre került a Diákönkormányzat első gyűlése, a Diákközgyűlés, melyen elhangzottak a tanévet érintő fontos programok, tanulmányi és sportversenyek, témahetek. Az iskolai rajzpályázat témája Egy biztonságos világ címmel futott, melyen sok kreatív, igényes munka készült el a nap végére.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. szeptember 17-i ünnepi ülésén Nógrád Megyéért Díjat vehetett át Kiss Józsefné, iskolánk intézményvezetője.

Kiss Józsefné közel 44 éve dolgozik az Id. Szabó István Általános Iskolában. Munkáját képesítés nélküli tanítóként kezdte a zabari tagiskolában, azóta elkötelezetten, nagy energiát mozgósítva, folyamatosan fejlesztette személyes szakmai és vezetői kompetenciáit. Mindig elhivatott pedagógusként végezte mindennapi teendőit, magas igényeket támasztva önmaga és kollégái elé egyaránt. Ma már a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ vezető tanácsadója tanítói szakterületen, kistérségi tanügyigazgatási szakértő és gyakorlatvezető mentortanár.

Az elmúlt közel két évtizedben vezetése alatt iskolánk sikeresen küzdött meg a szervezetet és a szakmát érintő számos kihívással. Elszántan, szívós munkával nevelte szülőfalujában és annak környékén gyerekek újabb és újabb nemzedékeit. Figyelmességével, odaadó munkájával kivívta a szülők megelégedettségét. A tanulók körében is népszerű, szeretik következetes szigorúságáért, hangulatos tanóráiért. Kollégái adnak a véleményére, nagyra értékelik az intézmény fejlesztésére fordított munkáját, mindig megújuló egyéniségét, fáradhatatlan munkabírását.

Multiplikátori, mentori feladatok megvalósítása, szakmai műhelymunkák, előadások, jó gyakorlat átadása, rendkívül széleskörű módszertani repertoár fémjelzi tanítói múltját. Széleskörű személyes kapcsolatrendszert alakított ki a helyi szervezetek és intézmények tekintetében épp úgy, mint a szakmai intézményrendszer tankerületi és megyei képviselőivel.

A TANTESTÜLET NEVÉBEN GRATULÁLUNK KISS JÓZSEFNÉ, INTÉZMÉNYVEZETŐNEK A DÍJHOZ!

A Határtalanul - tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében iskolánk 11 tanulója június 27- július 1-ig Erdély történelmi emlékhelyeit kereste fel.

1. nap Nagyvárad/Király-hágó/Torockó

 

2. nap Látogatás Tordán a sóbányába/ túra a Tordai-hasadékban

3. nap Gyulafehérvár/Nagyenyed/Apáca-völgyi ortodox kolostor/Adományok átadása Torockón a Kis-Szent Teréz Szeretetotthonban/Túra a Székely-kőhöz

4. nap Torockó - Néprajzi Múzeum/Kolozsvár - Házsongárdi temető - Mátyás király lovasszobra - szülőháza/ Túra az Ordas-kőhöz

 

5. nap Indulás haza/ Fürdőzés a tordai sós tóban / Csucsa - Ady emlékház / Berettyóújfalu- találkozás Nagy Feróval