"Foglár Gábor, a hagyományos íjkészítés felvidéki meghonosítója"

 Forrás : Híreksk Televíziós Hírportál

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020. április 20-24. közötti időpontra meghirdetett Fenntarthatósági Témahetet elhalasztotta, ezért a tavaszra szervezett programok ősszel kerültek megrendezésre. A Témahét új időpontja, változatlan tartalommal, 2020. október 5-9. közötti időszak.

A gyerekeknek már ismerős a Fenntarthatósági Témahét fogalma és minden évben izgatottan várják a programokat. Ebben az évben négy napon át foglalkoztunk a fenntarthatósággal: hétfőn a bevezető gondolatok mellett meghallgattuk a Föld dalát, valamint megemlékeztünk az Állatok világnapjáról, kedden szembenéztünk a szemetünkkel, szerdán a WALL-E című mesén keresztül döbbentünk rá közösen arra, hogy hová vezethet az út, ha nem törődünk a Földdel, csütörtökön pedig a Föld üzenete címmel PowerPoint bemutatókat és videókat tekintettünk meg. A gyerekek rendkívül nyitottak voltak a témákra és sok esetben megdöbbentek a vízhiányról, vagy a szélsőséges időjárásról látott képeken, videókon. Bízom benne, hogy sikerül őket a témahéten keresztül is a jó irányba terelni.

Hétfőn az újrafelhasználás jegyében papírgurigákból és megmaradt színes lapokból állatfigurákat készítettünk.

Kedden a papírgyűjtés során gyűjtött papírokat használtuk fel ismét: mocsárjárás című játékot játszottunk, amely során minden játékos két papírlap segítségével „kelhetett át a mocsáron”, majd a papírlapokat gurigává gyúrva curlingeztünk. Emellett feladatlapokat oldottunk meg az újrahasznosításról és meghallgattuk az Alma Együttes Szuperkukák című dalát.

Szerdán a WALL-E című mesét néztük végig, majd rajzokat készítettünk elképzelve, hogy mit tennénk a Földért, ha mi lennénk WALL-E.

Csütörtökön az előző napi témához kapcsolódva videókat és PowerPoint diasorokat tekintettünk meg, majd plakátokat készítettünk a Föld megóvása érdekében.

Biztos vagyok abban, hogy a gyerekek jobban figyelnek környezetükre. Remélem környezettudatos felnőttekké válva továbbadják majd ezt a szemléletet és sokáig meg tudjuk óvni ezt a gyönyörű kék bolygót, a Földet.

 

Horváthné Világosi Boglárka

Ökoiskola munkaközösség vezető

 

 

Fényképekért kattints a linkre

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Zenei Világnap

Farkas Lajos

2020. október 1.

Idősek Világnapja

Kovács Veronika

2020. október 1.

A világ legnagyobb tanórája

Fónad Éva

Bálintné Kőhalmi Csilla

2020. szeptember 30-október 4.

Állatok világnapja - ökoiskola

alsós tanítók

2020. október 4.

Fenntarthatósági témahét

Kovács Veronika

Horváthné Világosi Boglárka

2020. október 5-9.

OKN – könyvtári foglalkozások

Simonné Lőcsei Mónika

2020. október 5-9.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Osztályfőnökök

2020. október 6.

Kódolás hete

Széky Miklós

2020. október 10-25.

Id. Szabó István Nap:

Emlékkapu megkoszorúzása

Első osztályosok jelvényavatója

Misztarka Istvánné

Kovács Veronika

Bálintné Kőhalmi Csilla

Foglár Gábor

2020. október 15. 11.00

 

Pályaválasztási szülői értekezlet-online

Foglár Gábor

2020. október 20.

Világ Gyalogló Nap

Foglár Gábor

2020. október 21.

4-6. óra

3.TNMN Pályaorientációs nap

Simonné Lőcsei Mónika

osztályfőnökök

2020. október 22.

Megemlékezés 1956. október 23-ról iskolai ünnepély keretében

Fónad Éva

2020. október 22. 11.00

A járványügyi intézkedési terv utasításainak betartsa, betartatása

minden nevelő

2020. október 22.

A felső tagozat PO felkészülésének elősegítése

felsős osztályfőnökök

2020. október 22.

Őszi szünet

 

2020. okt. 23- nov. 1.

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Tanévnyitó ünnepély

  1. osztályosok köszöntése

Simonné Lőcsei Mónika

2020. szeptember 1.

Tanulók baleset – és tűzvédelmi oktatása

Osztályfőnökök

2020. szeptember 1.

Tankönyvosztás

Simonné Lőcsei Mónika

2020. szeptember 4.

DÖK alakuló ülés

Kovács Veronika

2020. szeptember 16.

Tankönyv pótrendelés

Horváthné Világosi Boglárka

2020. szeptember 18.

Takarítási Világnap

Tisztasági verseny indítása

Kovács Veronika

 

2020. szeptember 19.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. o.

Simonné Lőcsei Mónika

Foglár Gábor

2020. szeptember 21- október 12.

Szülői értekezlet /online/

Osztályfőnökök

Kiss Józsefné

2020. szeptember 23-24.

1.osztályosok könyvtári beiratkozása

Simonné Lőcsei Mónika

Bálintné Kőhalmi Csilla

2020. szeptember 25.

  1. TNMN

Bűn- és balesetmegelőzési nap

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap

Magyar Diáksport Napja

Kovács Veronika

2020. szeptember 25.

Diákközgyűlés

Kovács Veronika

2020. szeptember 29.

A népmese világnapja

alsós osztályfőnökök

2020. szeptember 30.

A felső tagozat PO felkészülésének elősegítése

felsős osztályfőnökök

2020. szeptember 30.

Papírgyűjtés, faültetés - ökoiskola

Horváthné Világosi Boglárka

Foglár Gábor

Simonné Simon Andrea

2020. szeptember 30.

A világ legnagyobb tanórája

Fónad Éva

Bálintné Kőhalmi Csilla

2020. szeptember 30-október 4.

 Tisztelt Szülők!
A járványügyi előírásoknak megfelelően szülői értekezletet nem tartunk iskolánkban, így sajnos személyes találkozásra nem kerülhet sor egyelőre. Bízunk benne, hogy a második félévben már pótolni tudjuk a személyes találkozásokat. Ezért egy általános tájékoztatást készítettünk, hogy olyan információval lássuk el a szülőket, amely segíti a tanévkezdést, tájékoztat az idei tanév feladatairól és fontosabb eseményekről. Probléma esetén, időpont-egyeztetéssel, a járványügyi protokoll szigorú betartásával lehet bejönni az intézménybe (szájmaszk használata és kézfertőtlenítés kötelező).

Kérjük, olvassa el általános tájékoztatónkat, hogy az iskolával való együttműködés zavartalan legyen. Az osztályokra vonatkozó egyéni információkat az osztályfőnököktől kaphatják meg elsősorban a már jól bejáratott csatornákon keresztül.
ÜGYINTÉZÉS (osztályfőnök, szaktanáron kívül)
Intézményvezető Kiss Józsefné
Intézményvezető-helyettes Simonné Lőcsei Mónika
Iskolatitkár (biztosítás, diákigazolvány, étkezés, stb.) Simonné Simon Andrea
Osztályfőnökök
Bálintné Kőhalmi Csilla 1. o.
Horváthné Világosi Boglárka 2. o.
Varga Lászlóné 3. o.
Dániel Lászlóné 4. o.
Kovácsová Veronika 5. o.
Misztarka Istvánné 6. o.
Fónad Éva 7. o.
Foglár Gábor 8. o.

JÁRVÁNYÜGY
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a KRÉTA-n keresztül elküldött, illetve az iskola honlapján található tájékoztatót, iskolai eljárásrendet olvassák el figyelmesen és az ott leírtakat tartsák be, illetve hívják fel gyermekük figyelmét az előírások betartására. Az intézménybe történő belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező, a közösségi terekben (folyosó, aula stb.) a felső tagozatos tanulóknak kötelező, az alsós tanulóknak ajánlott a szájmaszk használata. Az iskola az előírásoknak megfelelően biztosítja a fertőtlenítést az intézmény egyéb helyiségeiben is. Kérjük tehát, hogy a tanulóknál tiszta szájmaszk, papír zsebkendő és - a lehetőségekhez képest - saját kézfertőtlenítő, törölköző (papír vagy textil) is legyen.

KRÉTA
Az intézmény a KRÉTA rendszert használja (tanulói előmenetel nyomon követése, hiányzások kezelése, ügyintézés, értesítés….stb.) Minden tanuló és gondviselő kapott hozzáférést, így naprakész információhoz juthatnak. Kérjük, őrizzék meg a hozzáféréshez szükséges, iskola által generált belépési kódokat, hogy a kapcsolattartás folyamatos lehessen. A járványügyi helyzet miatt is fontos a KRÉTA rendszeres figyelése, hiszen az iskolával történő kapcsolattartás, az iskola által hozott intézkedésekről ezen keresztül is értesítjük a szülőket. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek problémája van, kérjük, jelezze az osztályfőnöknek.
Ezt tesszük COVID-19 fertőzöttség esetén: Amennyiben a tanuló a fertőzés tünetei mutatja, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük a háziorvost és a gondviselőt. Ha a tünetek már otthon észlelhetők, kérjük a szülőket, ne engedjék közösségbe gyermeküket, feltétlenül keressék meg a háziorvost és az orvos utasításainak megfelelően járjanak el, valamint rövid időn belül értesítsék az iskolát.
Amennyiben COVID-19 fertőzöttség derül ki a tanulónál, vagy közvetlen hozzátartozóknál, kérjük, értesítsék az intézményt.
Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a hivatalos, illetve az iskola által megadott (honlap, KRÉTA) információkra figyeljenek, annak előírásait kövessék.

TANKÖNYV:
ingyenes, minden könyv megérkezett

TESTNEVELÉS
Gyógytestnevelésre csak iskolaorvos adhat felmentést, ezért kérjük, ha valaki gyógytestnevelésre vagy teljes felmentésre jogosult, az osztályfőnöknek vagy a titkárságon adja le az orvosi papírokat. (A felmentésre jogosító orvosi papírok lehetőleg ne legyenek fél évnél régebbiek). Amennyiben a tanuló előjegyzésben van vizsgálatra, hogy megfelelő keltezésű igazolással rendelkezzen, úgy a tavalyi tanévben használt orvosi papírokat adják le. Amennyiben a tanuló nem adja le a felmentéshez szükséges dokumentumokat, nem kaphatja meg a felmentést és köteles a testnevelés órán részt venni.
Kérjük, hívja fel gyermeke figyelmét arra, hogy egymástól ne kérjenek kölcsön felszerelést!
A tanulóknak lehetőség szerint a szabadban tartjuk a testnevelés órákat, ezért fontos, hogy a felszerelés az időjárásnak megfelelő legyen.


IGAZOLÁS
Nincs ellenőrző könyv, ezért az igazolásokat papír alapon kell behozni vagy a KRÉTA rendszeren keresztül kell elküldeni. (KRÉTA: E-ügyintézés)
Betegség után csak orvosi igazolással lehet újra iskolába jönni (lásd fentebb);
A házirend szerinti szülői igazolások továbbra is lehetségesek: 3x1 nap
Krónikus és allergiás betegség esetén (szénanátha, …) orvosi igazolást kérünk.

ÉTKEZÉS
A házirend értelmében az iskola épületének elhagyása az órarend szerinti tanítási időben szigorúan tilos, így a napi étkezésről előre kell gondoskodnia mindenkinek.
Az étkeztetés az iskola ebédlőjében a járványügyi szabályok betartásával történik.

TANÉV RENDJE
A legfontosabb időpontok. További programjainkról a honlapon teszünk közzé tájékoztatót.


Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd)
Szünetek (kezdő napja – utolsó napja, a tanítás megkezdése előtti munkanap):
Őszi szünet: 2020. október 26. (hétfő) – november 01. (vasárnap),
(szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 02. (hétfő)
Téli szünet: 2020. december 21. (hétfő) – 2021. január 03. (vasárnap)
(szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 04. (hétfő)
Tavaszi szünet: 2021. április 01. (csütörtök) – április 07. (kedd)
(szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 08. (szerda)

 

Kérjük, ha bármivel kapcsolatban kérdéseik merülnének fel, elsősorban az osztályfőnököt keressék!
Köszönjük, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Továbbra is bízunk a zavartalan együttműködésben.


Kiss Józsefné
intézményvezető