Tájékoztató a digitális munkarenddel kapcsolatban

A március 5-én megjelent "17/2021. (III. 5.) EMMI határozat" alapján 2021. március 8. napjától 2021. március 31-ig iskolánkban, az Id. Szabó István Általános Iskolában, a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online (vagy más, személyes találkozást nem igénylő) kapcsolatában történik.

Kedves Szülők!

Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják Önöket, a tanulókat a tudnivalókról.

Azok a tanulók is be tudnak kapcsolódni a távoktatásba, akik nem rendelkeznek otthoni eszközökkel, mert számukra a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával biztosítunk tabletet. Kérem, jelezzék az osztályfőnököknek ezirányú igényeiket!

Ha valakinek a munkája nem teszi lehetővé, hogy otthon maradjon gyermekével, vagy nem tud gondoskodni a gyermekfelügyeletről, akkor a kormány március 8-tól is biztosítja az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Kérem a  szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe. A gyermekfelügyeletre vonatkozó igényüket e-mailben, vagy levélben tegyék meg.

A tanulók étkeztetését a korábbi digitális tanrend alatt jó bevált módon biztosítjuk. Akik kérik a gyermekfelügyeletet, azok az iskolában vehetik igénybe az étkezést.

Felhívom a figyelmüket arra is, hogy a 2021. április 7-ig terjedő időszakban a fertőzés terjedésének, és újabb megbetegedések elkerülése érdekében gondoskodjanak arról, hogy a tanulók otthon maradjanak, az utcán ne tartózkodjanak, ne csoportosuljanak!

 

 

Kiss Józsefné
intézményvezető

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Az etika és a hit-és erkölcstan tantárgy közötti választás megkönnyítéséhez segítségként tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar (római) Katolikus Egyház Váci Egyházmegyéjének honlapján további információk érhetők el:
http://www.vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miért jó, ha a gyermekemnek a katolikus hit- és erkölcstan órát választom?

Az emberi életet végigkísérő kérdések; Honnan vagyunk? Mi a célja az életünknek? Hogyan lehetünk boldogok? Hogyan szerethetünk jól és hogyan szeretnek bennünket? Hová tart a világ? Miért van, fájdalom, betegség és agresszió, a világban? Hogyan lehetek „igazi nő”? Hogyan lehetek „igazi férfi”? Mik az időtálló és a talmi értékek?… mind-mind olyan kérdések, amelyekre választ keresünk gyermekkorunktól fogva. A Biblia a világ legtöbb nyelvére lefordított és a valaha legnagyobb példányszámban nyomtatott könyve. A katolikus hit- és erkölcstan a Biblia történetein keresztül és egyházunk kétezer éves történetének kincseiből merítve válaszol a fenti kérdésekre. Túl azon, hogy az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete, az egyes életkori sajátosságokat figyelembe véve úgy világítunk rá a keresztény értékrendből fakadó hit nagyszerűségére, hogy közben tiszteljük a gyermek szabad akaratát. Építünk képzelő erejükre, felfedeztetjük velük egyediségükből fakadó értékeiket. A hittan integráló tantárgy. Kapcsolódik szinte valamennyi tanult ismerethez. A történelem, az irodalom, a zene, de akár a természettudományok és a képzőművészet felfedezésében is új távlatokat nyit meg, ha meglátjuk benne azt a célszerűséget, amely végső soron az örök életre vezet.

Tanulnak-e olyan témákról a hittanon, amely az erkölcstan tantárgynak is az anyaga?

Igen, az erkölcsi nevelés a hit- és erkölcstan része. Az életkori sajátosságoknak megfelelően, ábrákkal, képekkel, történetekkel, kisfilmekkel, hanganyagokkal, dráma- és játékpedagógiai gyakorlatok segítségével érjük el, hogy a tanulók átéljék azokat a helyzeteket, amelyekben az etikus viselkedés a társadalmi normák szerint elvárható.  Az olyan erkölcstani szempontból is tanulmányozott témák, mint pl. a család, a média, a barátok, a kortárs csoport hatása, a lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, értő figyelem, elfogadás, empátia, stb. feldolgozásra kerülnek. Sokszor még a felnőtteknek is nehéz eligazodni, hogy mi a különbség az önzés és az önérvényesítés, az igazságosság és az irgalom, a sztár és a hős, a felelősségvállalás és a jogszerűség, az üzleti érdek és a tisztesség stb. között.

Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstan között?

Rövid válasz: Elsősorban a tanított ismeretek világnézeti megalapozottságában van különbség. Az erkölcstan úgynevezett „konszenzus etika”, világnézetileg semleges alapokon. A hit- és erkölcstan oktatásban az erkölcsi ismereteket a katolikus hit alapjaira, a Bibliára és a kétezer éves keresztény hagyományra építve oktatjuk.

Csák András György

plébániai kormányzó

Cered, Szilaspogony, Zabar

 

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

 

Misztarka Istvánné

 

2021. március 1- március 5-ig

Közlekedő kisokos tanulói e-learning kurzus megvalósítása a Kréta modulon keresztül

Simonné Lőcsei Mónika

Kovács Veronika

Széky Miklós

2021. március 1-12.

 

Március 15.

Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról

Simonné Lőcsei Mónika

2021. március 12.

 

LEP előadás 7. o.

Fővárosi Nagycirkusz

 

Fónad Éva

2021. március 17.

 

Középiskolai jelentkezési lapok módosítása

 

Foglár Gábor

2021. március 19-20.

A víz világnapja

(felsős természettudományi házi verseny)

Misztarka Istvánné

Kovács Veronika

 

2021. március 22.

Digitális témahét

 

 

Széky Miklós

2021. március 22-26.

Helyesírás házi verseny- felső tagozat

  1. forduló

 

Foglár Gábor

2021. március 31.

 

Húsvéti bütykölde /alsó/

 

 

Horváthné Világosi Boglárka

2021. március 31.

 

Járványügyi intézkedési terv utasításainak betartása, betartatása

 

minden nevelő

2021. március 31.

A felső tagozat PO felkészülésének előkészítése

 

felsős osztályfőnökök

2021. március 31.

Húsvéti ünnepség

 

Bíróné Katona Tünde

Csák András

2021. március 31. 6 óra

 

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Id. Szabó István Általános Iskolában a hit-és erkölcstant oktató egyház a Magyar (római) Katolikus Egyház.

Az etika és a hit-és erkölcstan tantárgy közötti választás megkönnyítéséhez segítségként közöljük az alábbi tájékoztató filmet:

Magyar Katolikus Egyház tájékoztató filmje https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

 

Az általános iskolába beiratkozó gyerekek szülei a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak választásukról.

Intézményvezetői pályázat_Id.Szabó István Általános Iskola