Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Az etika és a hit-és erkölcstan tantárgy közötti választás megkönnyítéséhez segítségként tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar (római) Katolikus Egyház Váci Egyházmegyéjének honlapján további információk érhetők el:
http://www.vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miért jó, ha a gyermekemnek a katolikus hit- és erkölcstan órát választom?

Az emberi életet végigkísérő kérdések; Honnan vagyunk? Mi a célja az életünknek? Hogyan lehetünk boldogok? Hogyan szerethetünk jól és hogyan szeretnek bennünket? Hová tart a világ? Miért van, fájdalom, betegség és agresszió, a világban? Hogyan lehetek „igazi nő”? Hogyan lehetek „igazi férfi”? Mik az időtálló és a talmi értékek?… mind-mind olyan kérdések, amelyekre választ keresünk gyermekkorunktól fogva. A Biblia a világ legtöbb nyelvére lefordított és a valaha legnagyobb példányszámban nyomtatott könyve. A katolikus hit- és erkölcstan a Biblia történetein keresztül és egyházunk kétezer éves történetének kincseiből merítve válaszol a fenti kérdésekre. Túl azon, hogy az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete, az egyes életkori sajátosságokat figyelembe véve úgy világítunk rá a keresztény értékrendből fakadó hit nagyszerűségére, hogy közben tiszteljük a gyermek szabad akaratát. Építünk képzelő erejükre, felfedeztetjük velük egyediségükből fakadó értékeiket. A hittan integráló tantárgy. Kapcsolódik szinte valamennyi tanult ismerethez. A történelem, az irodalom, a zene, de akár a természettudományok és a képzőművészet felfedezésében is új távlatokat nyit meg, ha meglátjuk benne azt a célszerűséget, amely végső soron az örök életre vezet.

Tanulnak-e olyan témákról a hittanon, amely az erkölcstan tantárgynak is az anyaga?

Igen, az erkölcsi nevelés a hit- és erkölcstan része. Az életkori sajátosságoknak megfelelően, ábrákkal, képekkel, történetekkel, kisfilmekkel, hanganyagokkal, dráma- és játékpedagógiai gyakorlatok segítségével érjük el, hogy a tanulók átéljék azokat a helyzeteket, amelyekben az etikus viselkedés a társadalmi normák szerint elvárható.  Az olyan erkölcstani szempontból is tanulmányozott témák, mint pl. a család, a média, a barátok, a kortárs csoport hatása, a lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, értő figyelem, elfogadás, empátia, stb. feldolgozásra kerülnek. Sokszor még a felnőtteknek is nehéz eligazodni, hogy mi a különbség az önzés és az önérvényesítés, az igazságosság és az irgalom, a sztár és a hős, a felelősségvállalás és a jogszerűség, az üzleti érdek és a tisztesség stb. között.

Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstan között?

Rövid válasz: Elsősorban a tanított ismeretek világnézeti megalapozottságában van különbség. Az erkölcstan úgynevezett „konszenzus etika”, világnézetileg semleges alapokon. A hit- és erkölcstan oktatásban az erkölcsi ismereteket a katolikus hit alapjaira, a Bibliára és a kétezer éves keresztény hagyományra építve oktatjuk.

Csák András György

plébániai kormányzó

Cered, Szilaspogony, Zabar

 

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

 

Misztarka Istvánné

 

2021. március 1- március 5-ig

Közlekedő kisokos tanulói e-learning kurzus megvalósítása a Kréta modulon keresztül

Simonné Lőcsei Mónika

Kovács Veronika

Széky Miklós

2021. március 1-12.

 

Március 15.

Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról

Simonné Lőcsei Mónika

2021. március 12.

 

LEP előadás 7. o.

Fővárosi Nagycirkusz

 

Fónad Éva

2021. március 17.

 

Középiskolai jelentkezési lapok módosítása

 

Foglár Gábor

2021. március 19-20.

A víz világnapja

(felsős természettudományi házi verseny)

Misztarka Istvánné

Kovács Veronika

 

2021. március 22.

Digitális témahét

 

 

Széky Miklós

2021. március 22-26.

Helyesírás házi verseny- felső tagozat

  1. forduló

 

Foglár Gábor

2021. március 31.

 

Húsvéti bütykölde /alsó/

 

 

Horváthné Világosi Boglárka

2021. március 31.

 

Járványügyi intézkedési terv utasításainak betartása, betartatása

 

minden nevelő

2021. március 31.

A felső tagozat PO felkészülésének előkészítése

 

felsős osztályfőnökök

2021. március 31.

Húsvéti ünnepség

 

Bíróné Katona Tünde

Csák András

2021. március 31. 6 óra

 

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Id. Szabó István Általános Iskolában a hit-és erkölcstant oktató egyház a Magyar (római) Katolikus Egyház.

Az etika és a hit-és erkölcstan tantárgy közötti választás megkönnyítéséhez segítségként közöljük az alábbi tájékoztató filmet:

Magyar Katolikus Egyház tájékoztató filmje https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

 

Az általános iskolába beiratkozó gyerekek szülei a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak választásukról.

Intézményvezetői pályázat_Id.Szabó István Általános Iskola

A COVID19 miatti járványügyi protokoll ellenére szép számban vettek részt az idei Meseország-Tündérország Mesefesztiválon. Gratulálok valamennyi résztvevőnek és köszönöm a pedagógusok odaadó munkáját, amellyel segítették tanulóikat a felkészülés során.
Köszönöm a zsűri tagjainak – Kiss Józsefné, intézményvezető, Foglár Gábor és Fónad Éva pedagógusok – hogy időt szakítottak fesztiválunkra és örömmel vállalták e nemes feladatot. Mint mindig most sem volt egyszerű a bírálók dolga, hiszen rendkívül ügyes mesemondók varázsoltak el bennünket mindkét délután során.
Természetesen idén sem távozott senki ajándék nélkül.


Emléklapot, valamint a Diákönkormányzatnak köszönhetően csokoládét vehetett át:


Berki Eszter Gabriella 1. osztályos tanuló
Oláh Alina Stella 2. osztályos tanuló
Radics Emília 2. osztályos tanuló
Banga Mercédesz 3. osztályos tanuló
Berki Emília Veronika 3. osztályos tanuló
Putnoki Rikárdó 3. osztályos tanuló
Tari Petra 3. osztályos tanuló
Medvesaljai Mesemondó-díjat vehette át:
Berki Lara Veronika 1. osztályos tanuló
Susán Patrik 2. osztályos tanuló
Csikós Virág 3. osztályos tanuló
Berceli Vivien 4. osztályos tanuló
Aranyszóló Pintyőke-díj tulajdonosai:
Berki Virág 1. osztályos tanuló
Forgács Bence 4. osztályos tanuló
Az idei év Ceredi Mesetündérei
Oláh Tímea 1. osztályos tanuló
Tajti Jázmin Anna 4. osztályos tanuló
A Tarnamenti Hagyományőrző és Kulturális Egyesület különdíjában részesült
Szántó Jázmin 1. osztályos tanuló
Kasnyóczki Abigél Emília 4. osztályos tanuló

 

A galéria elérhető : ITT