Feladatok, programok

Felelős

Határidő

A Nemzeti Összetartozás Napja

Osztályfőnökök

 

2021. június 4.

Osztályozó értekezlet

Minden nevelő

 

2021. június 9. 13.30 6 ó

Idegen nyelvi mérés eredményének közzététele

Simonné Lőcsei Mónika

2021. június 11.

A felső tagozat PO felkészülésének előkészítése

felsős osztályfőnökök

2021. június 11.

 Ballagás 4. TNMN

 

Simonné Lőcsei Mónika

2021. június 12. szombat

áthelyezett munkanap

Helyismereti nap 5. TNMN

Osztályfőnökök

 

2021. június 14.

Tanévzáró ünnepély 6. TNMN

 

Simonné Lőcsei Mónika

2021. június 15.

SMART Communities projekt nap

 6-8. osztályból 4 csapat (4-5 fős)

Érintett osztályfőnökök

Kiss Józsefné

Simonné Lőcsei Mónika

2021. június 16.

Napközis tábor

 

Kiss Józsefné

2021. június 3. 4. hete

Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekük kötelező jelleggel országos kompetenciamérésben vesz részt.

A mérés ideje: 2021 május 26. 8.00-12.00

Az országos kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók matematikai eszköztudását és szövegértési képességeit vizsgálja. A tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén a 6., 8. és 10. évfolyamos mérésben érintett tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a tesztet.

A Tanulói kérdőív azt a célt szolgálja, hogy a belőle nyert adatok segítségével az eredményeket ne csak önmagukban, hanem a tanulók és a feladatellátási helyen rendelkezésére álló lehetőségek, valamint a rájuk jellemző körülmények figyelembevételével tudják elemezni. A kérdőívet lezárt borítékban is vissza lehet küldeni. A tanulói kérdőív kitöltése nem kötelező. A kérdőív kitöltésének és visszaküldésének határideje: 2021. május 27.

A Mérési azonosító kártyát nem szabad visszaküldeni a Tanulói kérdőívvel együtt, azokat a szülőknek kell megőrizniük.

A felmérés eredményeiről többféle publikáció készül majd. A https://www.kir.hu/okmfit honlapon a tanulók, szüleik és intézményeik a Mérési azonosító birtokában hozzáférhetnek a tanulói szintű eredményekhez. Emellett a teljes adatfeldolgozást követően a hazai szaksajtóban és különböző tanulmánykötetekben jelennek meg a mérés eredményei, tapasztalatai.

 

Amennyiben kérdésük merül fel az országos kompetenciaméréssel kapcsolatban, keresse gyermeke osztályfőnökét az általa megadott elérhetőségek valamelyikén!

 

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Anyák napja /online/

 

Osztályfőnökök

2021. május 02.

Ökológiai lábnyom projekthét

Mezítlábas ösvény kilalakítása

Horváthné Világosi Boglárka

2021. május 4-7

Nemzetközi Vöröskereszt Napja

 

Kovácsová Veronika

2021. május 7.

Madarak és fák napja- alsó tagozat

 

Alsós osztályfőnökök

2021. május 10.

Közlekedő kisokos projekt- 4-5. o.

Simonné Lőcsei Mónika

Kovács Veronika

2021. május 10-28.

Lázár Ervin Program 8. o

 

Foglár Gábor

2021. május 18.

Országos nyelvi mérés

 

Simonné Lőcsei Mónika

2021. május 19.

Országos kompetenciamérés

 

Simonné Lőcsei Mónika

2021. május 26.

Gyermeknapi rendezvények

osztály szintű

Kovács Veronika

osztályfőnökök

2021. május 28.

Év végi osztályozó vizsgák

Simonné Lőcsei Mónika

2021. május 31 –

június 04-ig.

Három falu két keréken

Horváthné Világosi Boglárka

2021. május 31.

Tanévzárás előkészítése (évzáró dolgozatok, minimum szint-mérők, érdemjegyek áttekintése)

Minden nevelő

2021. május 31.

Lázár Ervin Program 7.o.

 

Fónad Éva

2021. május 31.

Járványügyi intézkedési terv utasításainak betartása, betartatása

minden nevelő

2021. május 31.

A felső tagozat PO felkészülésének előkészítése

felsős osztályfőnökök

2021. május 31.

 

 

Állás hirdetés

Tisztelt Szülők!

A Kormány 233/2021. (V. 6.) rendelete alapján a köznevelési intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik. Így iskolánkban ettől a naptól az alsósok mellett a felső tagozatos tanulók is jelenléti oktatásban vesznek részt. Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson, kérem Önöket, továbbra is tartsák be a járványügyi helyzet egészségvédelmi előírásait. Az iskolában továbbra is szükség van a kötelező testhőmérséklet-mérésre, fertőtlenítésre, szellőztetésre, az előírások szerinti maszkviselésre a tanórákon, valamint a folyosókon egyaránt, valamint a nagy létszámot érintő rendezvények elhalasztására. Ezekre az intézményben az elkövetkező időszakban fokozottan figyelünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. (2) bekezdésének c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. A kérelmet írásban kell eljuttatni az intézménybe személyesen vagy e-mailben. Szeretném kiemelni, hogy jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, de természetesen azon tanulók számára, akik a fentiek alapján igazoltan otthon maradnak, eljuttatjuk, hogy milyen tananyagrészek kerültek az órákon feldolgozásra. A tanuló megsegítése és a feladatok visszaküldése az otthon maradó gyermek szüleinek a feladata. Továbbra is csak az a tanuló léphet be az intézménybe, aki teljesen egészséges és a vele egy háztartásban élők között sincs koronavírusos beteg, kórházban kezelt személy. Betegség esetén csak orvosi igazolással jöhetnek újból iskolába a gyerekek. Aki karanténban van, szintén nem jöhet iskolába. Kérjük, vegyék nagyon komolyan a fentebb leírtakat, a fertőzésterjedés elkerülése érdekében.

Kiss Józsefné

intézményvezető