Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Tanévzárás előkészítése (évzáró dolgozatok, minimum szint-mérők, érdemjegyek áttekintése)

Minden nevelő

2019. május

Nemzetközi Vöröskereszt Napja

Kovácsová Veronika

2019. május 8.

SNI szaktanácsadás

Fekete Enikő

2019. május 8.

Aranytoll háziverseny döntő

Dániel Lászlóné

2019. május 8.

Szülői értekezlet

Osztályfőnökök

2019. május 9.

Corvinus Egyetem kutatás – felső tagozat

Kiss Józsefné

2019. május 14. 2-3. óra

Pegazus élményközpont 6. osztály

Széky Miklós

Kovács Veronika

2019. május 15.

Törd a fejed! háziverseny döntő

Dániel Lászlóné

2019. május 15.

Megyei könyvtár látogatás 8. o.

Simonné Lőcsei Mónika

Pál Edina

2019. május 16. 12.30

3.1.7 gyógypedagógus látogatás

Simonné Lőcsei Mónika

2019. május 20.

Etika / Hit- és erkölcstan csoport módosítás határideje

Osztályfőnökök

2019. május 20.

Kritikus gondolkodás, vitakultúra, érvelés tréning

3.1.7 Surranópálya

Simonné Lőcsei Mónika

2019. május 21.

7. oszt. 3-4. óra

8. oszt. 5-6. óra

Országos nyelvi mérés 6., 8.oszt.

Farkas Lajos

2019. május 22.

Pegazus élményközpont 5. osztály

Széky Miklós

Kovács Veronika

2019. május 22.

Jelenlétház pszichológus

érintettek

2019. május 22.

Év végi osztályozó vizsgák

Simonné Lőcsei Mónika

2019. május 23 –

május 28-ig.

Országos kompetenciamérés

Farkas Lajos

2019. május 29.

Munkaértekezlet

Minden nevelő

2019. május 30. 16.00

Gyermeknapi rendezvények 4. TNMN

Gál Angelika

Simonné Lőcsei Mónika

2019. május 31.

NETFIT feltöltés határidő

Majoros László

Simonné Simon Andrea

2019. május 31.

Óralátogatás, felsős mk. ülés

Foglár Gábor

2019. május

DÖK kirándulás

Gál Angelika

2019. május

A pályaorientációs órák megtartása

1 db/osztály

Felsős osztályfőnökök

2019. május

Tartalmak feltöltése az intézményi honlapra

Pál Edina

2019. május

A magyar Költészet Napja alkalmából 2019. április 11-én megtartottuk iskolánk hagyományos versmondó versenyét.

Három korcsoportban /39 diák/ hetek óta készült a megmérettetésre, szavalatukkal tisztelegve a költészet művészete előtt.

A helyezetteket a zsűri korcsoportonként díjazta.

 

 1. korcsoport /1.-2. osztály/

 1. helyezett: Tajti Jázmin Anna 2.o.

 2. helyezett: Oláh Ramóna Aranka 2.o.

 3. helyezett: Surányi Lorenzó 2.o.

 

Különdíj: Tari Petra 1.o.

 

 1. korcsoport /3.-4. osztály/

 1. helyezett: Weiner Korina 4.o. és Rácz Zsolt 3.o.

 2. helyezett: Molnár Ádám Márton 4.o.

 3. helyezett: Csóka Natália Szimonetta 3.o.

 

 1. korcsoport /5., 6., 8. osztály/

 1. helyezett: Kovács Ákos 6. o.

 2. helyezett: Radics Amanda 8.o.

 3. helyezett: Bogdán Erika 8.o.

 

Különdíj: Dancsok Edina 5.o.

 Dániel Lászlóné

 

...további fényképekért kattints a képre...

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020 tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00-18:00

2019. április 12. (péntek) 8:00-18:00

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

 • a szülő/gondviselő lakcímkártyáját,

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vélemény/határozat szakértői bizottság döntéséről),

 • nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlásáról,

 • igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),

 • a gyermek TAJ számát,

 • a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított „Nemzeti egységes kártyarendszer-adatlapot” (okmányirodában intézendő) kell bemutatni

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Körzeti általános iskola: Beiskolázási körzet:

Id. Szabó István Általános Iskola Cered, Zabar, Szilaspogony

3123 Cered, Kossuth út 49.

 

Gyógypedagógiai nevelés-oktatási intézmény ( a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogyatékos és autista tankötelesek részére):

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A

 

A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

 

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok letölthetők az intézmény honlapjáról: http://www.cerediskola.hu

 

 

Simon Tibor s.k.

 

Tankerületi igazgató

Salgótarjáni Tankerületi Központ

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Tanulmányi versenyeken való részvétel továbbjutás függvényében

Érintett nevelők

versenykiírás szerint

Szakmák éjszakáján való részvétel

Misztarka Istvánné

2019. április

Pályaorientációs továbbképzés

Misztarka Istvánné

Pál Edina

2019. április 1-2.

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés

Kiss Józsefné

2019. április 4.

Véradás

Kovácsová Veronika

2019. április 5.

Színházlátogatás 8. osztály

Pál Edina

2019. április 8.

Digitális témahét

Széky Miklós László

2019. április 8-12.

Óralátogatás, felsős mk. ülés

Széky Miklós László

Foglár Gábor

2019. április 10-11.

3.1.8. továbbképzés (napközis tábor)

Bálintné Kőhalmi Csilla

Foglár Gábor

Horváthné Világosi Boglárka

Pál Edina

2019. április 10-11.

Költészet napi versmondó versenyek

Dániel Lászlóné

Magyar szakos tanítók és tanárok

2019. április 11.

Alsós színház

Dániel Lászlóné

2019. április 11.

Első osztályos beiratkozás

Simonné Lőcsei Mónika

2019. április 11- 12.

TIMMS mérés 4. osztály

Horváthné Világosi Boglárka

2019. április 16.

KAP intézményi workshop

Kiss Józsefné

2019. április 16. 14.00 6 ó

TIMMS mérés 8. osztály

Pál Edina

2019. április 17.

3.1.7 műhelyfoglalkozás Szirák

Simonné Lőcsei Mónika

2019. április 17.

Jelenlétház pszichológus

érintettek

2019. április 17.

Húsvéti ünnepség

Bíróné Katona Tünde

Csák András

Varga Lászlóné

2019. április 17. 6 ó

Tavaszi szünet

osztályfőnökök

2019. április 18-23.

A Holokauszt áldozatainak emléknapja

Fónad Éva

2019. április 24. (22.)

Bolyai labor órák

Széky Miklós László

2018. április 24.

Fogadó nap

Kiss Józsefné

tantestület

2018. április 24. 16.00-17.00

Gyógypedagógus látogatás

Farkas Lajos 6/7. mat.

Simonné Lőcsei Mónika

2018. április 25.

Munkaértekezlet

Minden nevelő

2019. április 25. 16.00

A tanulók fizikai állapot mérése

PaedDr. Majoros Ladislav

2019. április 26.

Simon Szilvia- Szemét kérdés- műanyag bolygó interaktív előadás 5-7. o.

Simonné Lőcsei Mónika Farkas Lajos

Foglár Gábor

Fónad Éva

2019. április 29. 11.30- 12.30

 

 

Az EFOP-3.1.8-17-2017-00141 „Tőlünk színes a világ” pályázat keretében március 25-26-án a programban részt vevő tanulók két napos tanulmányi kiránduláson vettek részt.

Az első napon a ceredi Id. Szabó István Általános Iskola és a hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tanulói Kecskemétre utaztak. A helyi piarista gimnázium kollégiumának menzáján finom ebéd várta a gyerekeket és a kísérőket. Ezt követően a résztvevők ellátogattak a Természet Házába, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park állat- és növényvilágát ismerték meg, valamint érdekes játékokat játszottak. A délután folyamán bepillantást nyertek a Kecskemétfilm stúdiójába, ahol bemutatták hogyan is készül el egy rajz-, illetve animációs film. Ugyanitt megtekintették a Hortobágyi darumesék és a Cigánymesék egy-egy epizódját.

A programokat követően a Sport Hotelben elfoglalták a szállásukat, majd a finom vacsora után társasjátékokkal és kártyázással telt az idő. A gyerekek önfeledten játszottak, újabb barátságok szövődtek a tanulók között. Senki nem nyomkodta a telefonját, nagy sikert aratott az Activity, az Uno, a Jenga és a Honfoglaló játék.

A második nap Budapestre utaztak a csoportok. A Tropicárium mint mindig most is elvarázsolta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Izgatottan fényképezkedtek a cápákkal, különböző szebbnél szebb halakkal, sőt a bátrabbak még rájákat is simogattak. A cápás állatkert után a gyerekeknek lehetőségük volt felfedezni a Camponát, mindenki talált kedvére való elfoglaltságot, majd a McDonalds-os ebéd és a búcsúzást követően mindenki hazaindult.

 

további fényképekért kattints a képre