2019 Nyáritábor

...további fényképekért kattints a képre...

2019 Ballagás

2019 Tanévzáró

...további fényképekért kattints a képre...

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

IPR dokumentáció zárásának előkészítése

Simonné Lőcsei Mónika osztályfőnökök

2019. június 3.

Tartós tankönyvek visszavétele

Simonné Lőcsei Mónika, szaktanárok, tanítók

2019. június 3-7.

A Nemzeti Összetartozás Napja

Osztályfőnökök

2019. június 4.

Szülői Fórum

Simonné Lőcsei Mónika osztályfőnökök

2019. június 5.

13.15-16.30

DÖK kirándulás

Gál Angelika

2019. június 5.

IPR dokumentáció leadása ellenőrzéshez

osztályfőnökök, IPR felelősök

2019. június 6.

Pedagógus napi ünnepség

Kiss Józsefné

2019. június 7. 13.30 6ó

Osztályozó értekezlet - értékelő napló zárása

Minden nevelő

2019. június 11. 13.30 6ó

Pegazus élményközpont kitelepülés – tanítási nap!

Széky Miklós

2019. június 12. 6ó

EFOP 317 pipák bekattintása (SNI diff.)

Érintett nevelők

2019. június 12.

Szakmai délután Mérés-értékelés

Kiss Józsefné

2019. június 12.

Bizonyítványok megírása, összeolvasás

Minden nevelő

2019. június 12-14. du.

Pályaorientációs nap 5. TNMN

Simonné Lőcsei Mónika

2019. június 13. 6ó

Helyismereti nap 6. TNMN

Osztályfőnökök

2019. június 14.6ó

Tanévzáró ünnepély

Simonné Lőcsei Mónika

2019. június 15. 8.30

Ballagási ünnepély

Kiss Józsefné,

Pál Edina

2019. június 15. 9.30

Napközis tábor, bentlakásos tábor

Érintett nevelők

2019. június 17-21.

IFM záró mk. ülése

Simonné Lőcsei Mónika

2019. június 27. 8.00

Felsős mk. záró ülése

Foglár Gábor

2019. június 27. 11.00

Tanévzáró értekezlet. Éves munka értékelése, a munkatervben kitűzött célok megvalósulásának értékelése

Kiss Józsefné

2019. június 28.

Tartalmak feltöltése az intézményi honlapra

Pál Edina

2019. június 28.

A tanév dokumentumainak lezárása, irattárba helyezése

Kiss Józsefné

Simonné Lőcsei Mónika

Simonné Simon Andrea

2019. július 3.

 

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

2018/19. tanév

 

Jogszabályi háttér:

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény

 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 • 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

 • 20/2012. EMMI rendelet

 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény

 • Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

 

2013. szeptember 1-jétől az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket az általános iskolai tanulók részére.

 

Az ingyenesség biztosítására idén az alábbi keretek között nyílik lehetőség:

 • 1-2. évfolyamon: 9.000 Ft/tanuló/év

 • 3. évfolyamon: 9.000 Ft/tanuló/év

 • 4. évfolyamon: 9.000 Ft/tanuló/év

 • 5., 6., 8. évfolyamon: 12.000 Ft/tanuló/év

 • 7. évfolyamon: 15.000 Ft/tanuló/év

 

A 2018-19-es tanévben az intézmény tankönyvfelelőse Horváthné Világosi Boglárka tanító.

 

A tankönyvellátás ütemterve

 

feladat

határidő

felelős(ök)

A tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás

2019. április 1. - 30.

tankönyvfelelős

A kölcsönzött tankönyvek begyűjtése

2019. jún. 15.

osztályfőnökök,szaktanárok, könyvtáros

A tankönyvrendelés módosítása, pedagógus-kézikönyvekre vonatkozó igény leadása

2019. jún. 30.

tankönyvfelelős

A kiszállított tankönyvek átvétele

2019. aug. 22.

tankönyvfelelős

A tankönyvek kiosztása

2019. szept. 1-5.

tankönyvfelelős, könyvtáros, osztályfőnökök

Pótrendelés leadása

2019. szeptember 26.

tankönyvfelelős