Feladatok, programok

Felelős

Határidő

A Nemzeti Összetartozás Napja

Pedagógusnap

Osztályfőnökök

Kiss Józsefné

2022. június 3.

Szülői Fórum- Zabar, Szilaspogony, Cered

Simonné Lőcsei Mónika

osztályfőnökök

2022. június 9. 13.15-17.30

Házi versenyek zárása

 

érintett nevelők

2022. június 10.

Ballagás 4.TNMN

 

Fónad Éva

2022. június 11. szombat

 

Tartós tankönyvek visszavételezése

Simonné Lőcsei Mónika

minden nevelő

2022. június 13.

Osztályozó értekezlet

 

Minden nevelő

2022. június 13. 13.30

Helyismereti nap 5.TNMN

 

osztályfőnökök

2022. június 14.

DÖK ülés

 

Kovácsová Veronika

2022. június 15.

Sportnap 6. TNMN

 

osztályfőnökök

2022. június 15.

Tanévzáró ünnepély

 

Simonné Lőcsei Mónika

2022. június 17. péntek 9.00

Határtalanul tábor

 

Misztarka Istvánné

Kiss Eszter

2022. június 27 - július 1.

 

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Ökohét

 

Horváthné Világosi Boglárka

2022. május 2-6.

Szövegértési, matematikai, természettudományi és nyelvi mérések a 8. évfolyamon

Simonné Lőcsei Mónika

2022. május 4-17.

Nemzetközi Vöröskereszt Napja

Felvilágosító foglalkozások

Kovácsová Veronika

Hulitka Annamária

Kiss Eszter

2022. május 6.

Felhívás a békéért – képeslap akció

 

osztályfőnökök

2022. május 16.

Év végi osztályozó vizsgák

Simonné Lőcsei Mónika

2022. május 16 –

 20-ig.

LEP 2.

 

Simonné Lőcsei Mónika

2022. május 18. 9.00

Szövegértési, matematikai, természettudományi és nyelvi mérések a 6. évfolyamon

Simonné Lőcsei Mónika


2022. május 18 – 31.

Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó választás módosítása

 

osztályfőnökök

2022. május 20.

LEP 7. Sportcsarnok

 

Misztarka Istvánné

2022. május 20. 9.00

Megyei könyvtár látogatás 8. o.

 

Simonné Lőcsei Mónika

2022. május 24.

Gyermeknapi rendezvény ZABAR

3.TNMN

Kovács Veronika

2022. május 27.

Tanévzárás előkészítése (évzáró dolgozatok, minimum szint-mérők, érdemjegyek áttekintése)

Minden nevelő

2022. május 31.

 

 

 

Feladatok, programok

Felelős

Határidő

Digitális témahét

 

Széky Miklós

2022. április 4-8.

Témahét –Roma/cigány népismeret

Nemzetközi Roma Nap

Fónad Éva

2022.április 4 –8.

Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok

rendezvényei

minden nevelő

2022. április 4-13.

Kompetencia mérés próbaüzeme 8. osztály

Simonné Lőcsei Mónika

Fónad Éva

2022. április 7. 14.00

Költészet napi versmondó versenyek

 

Kiss Józsefné

2022. április 8. 11.00

Kompetencia mérés próbaüzeme 6. osztály

Simonné Lőcsei Mónika

Kovács Veronika

2022. április 12. 14.00

Húsvéti ünnepség

(felső alula)

Csák András

 

2022. április13. 7.50

Húsvéti bütykölde (alsó tagozat)

Horváthné Világosi Boglárka

2022. április 13.

Tavaszi szünet

 

 

2022. április 14-19-ig

Pedagógusminősítési eljárások indítása

 

Kiss Józsefné

2022. április 19.

Általános iskolai beiratkozás

 

Simonné Lőcsei Mónika

2022. április 21-22.

A Holokauszt áldozatainak emléknapja

A Föld Napja

Fónad Éva

Horváthné Világosi Boglárka

2022. április 22.

LEP 4.

MAO Creative Crew

Kiss Eszter

2022. április 25.  13.00

Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete

Horváthné Világosi Boglárka

Kovácsová Veronika

2022. április  25-29-ig

Fogadó nap

Kiss Józsefné

tantestület

2022. április 26. 15.00

Felső tagozatos házi tanulmányi versenyek lebonyolítása

Foglár Gábor

felsős munkaközösség

2022. április 29.

Juhász Ágnes rendőrtiszt előadása a 7. osztályban

Misztarka Istvánné

2022. április 29. 10.30

 

Tankönyv alaprendelés leadása

Horváthné Világosi Boglárka

2022. április 29.

A tanulók fizikai állapot mérése

NETFIT

Kiss Eszter

Misztarka Istvánné

folyamatos

A felső tagozat PO felkészülésének előkészítése

felsős osztályfőnökök

2022. április 29.