Kompetenciafejlesztéssel a hátránykompenzáció érdekében a Tarna völgyében

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0251


A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

Az Id. Szabó István Általános Iskolában hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetúű és sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek nevelése folyik. A sikeres integrált nevelés megvalósításához a módszertani megújulás érdekében a tantestület a tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés című képzésen vett részt a módszertani megújulás támogatására.

A kompetencia alapú oktatás implementációja keretében az alábbi lépéseken vettek részt:

A szövegértés szövegalkotás, a matematikai logikai és a szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú fejlesztő programcsomag adaptációja. Beszerzésre kerültek a programcsomagok bevezetéséhez szükséges segédeszközök.
Tanácsadói szolgáltatások igénybevételére került sor (intézményi folyamat-tanácsadó, IKT folyamat-tanácsadó, IKT kompetencia területi mentor és kompetencia területi mentor).
A kompetencia alapú oktatásra való áttérés keretében a megtervezett fejlesztési tevékenységek eredményes ellátásához megtörtént a szükséges taneszközök beszerzése (tanulói taneszközök, segédletek, - tanári módszertani kézikönyvek, segédletek, - egyéb eszközi elemek és licencek, - értékelési eszközök beszerzése) a fejlesztésben résztvevő tanulócsoportok számára
A projekt előkészítése során komplex helyzetelemzési szakértő támogatta a komplex helyzetelemzés és a szakmai feladatterv elkészítését.
Komp-os 3
A fejlesztés során az egész intézményt érintő tevékenységek, illetve a többi tevékenységet kiszolgáló tevékenységek tervezésének a területei:.

A egészséges életmódra nevelés moduláris oktatási program kidolgozása, az intézmény pedagógiai rendszerébe való beillesztése. A fejlesztés során a moduláris oktatási program tanterve készül el.
Együtt jobb című pedagógiai projekt kidolgozása, megvalósítása, dokumentációjának elkészítése. A projekt kitér a három község környezetében élő három nemzetiség/kisebbség kultúrájára, történelmére, szokásaira, stb.
Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy című idegen nyelvi témahét kidolgozása, megvalósítása, dokumentációjának elkészítése.
A tantárgytömbösített oktatás intézményi rendszerének a kidolgozása, a bevezetés ütemtervének elkészítése.
Az ember és társadalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásához kapcsolódó szakmai anyagok elkészítése (az intézmény pedagógiai dokumentumain kívüli szakmai/módszertani anyagok, a bevezetés megvalósítási és ütemterve)
Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása
A tanulói laptop programban a laptop programot bevezető pedagógusok számára nyújtott segítséget, többek között például: - gépek előkészítése a tanórai munkára (anyagok feltöltése) - a hálózat működésének biztosítása - az órát tartó tanár kiszolgálása eszköz oldalról - gépek szervizeltetése (folyamatos működőképesség biztosítása), módszertani javaslatok a lehetséges alkalmazásokra, stb.
Cered-Szilaspogony-Zabar települések a határnyitással a szlovák területekkel közvetlen kapcsolatba kerültek, így az itt élő nagyszámú roma népességgel együtt a települések lakói három nemzetiség/kisebbség kulturális vonzásában élnek. Ennek a hatásnak a beépítése történt meg a település közoktatási intézményeiben, a multikulturális tartalmak kidolgozása során a három óvodai és az iskolai feladat-ellátási hely szorosan együttműködik. Emellett az egyes nemzetiségek/kisebbségek kultúráját megjelenítő civil szervezetekkel is együttműködünk.
Az intézmény önálló innovációja keretében a térség sajátosságait figyelembe véve a multikulturális tartalmak az oktatási folyamatba való beépítését valósítjuk meg.
Az intézmény a tanulói laptop program sikeres megvalósítása érdekében jó gyakorlatként a tanulói laptop programot sikeresen megvalósító oktatási intézménytől vesz át ezen a területen szerzett ismereteket, tapasztalatokat.
Komp-os óra a negyedik osztályban Komp-os ó ra a 4. osztályban

Kedvezményezett megnevezése és adatai:

Id. Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Körzeti Könyvtár Intézményfenntartó Társulása nevében eljáró Cered Község Önkormányzata, 3123 Cered, Jókai út 3.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Támogató szervezet megnevezése:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1074 Budapest, Wesselényi út 20-22.

http://nfu.hu

Közreműködő szervezet megnevezése:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari János út 5.

 

A kivitelezés időtartama: 2009. július 1 - 2010. augusztus 31.

A támogatás összege: 35 866 199 Ft