Ökoiskola

Id. Szabó István Általános Iskola

3123 Cered Kossuth út 49.

 

 

 

 

Ökoiskolai munkaterv 2020/2021. tanév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Horváthné Világosi Boglárka

Ökoiskolai munkaközösség vezető

 

Személyi feltételek

Az Ökoiskolai munkaközösség tagjai:

Kiss Józsefné, intézményvezető

Bálintné Kőhalmi Csilla, 1. osztályos osztályfőnök

Foglár Gábor, 8. osztályos osztályfőnök

Horváthné Világosi Boglárka 2. osztályos osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Kovácsová Veronika, 5. osztályos osztályfőnök

a Diákönkormányzat tagja

Simonné Simon Andrea iskolatitkár

A munkaközösség célkitűzései

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, amely kialakítja a környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, amelynek során tanulóink a környezetért felelős személyiséggé válnak. Fontos biztosítani mindenki számára a lehetőséget, hogy elsajátíthassa a szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást. Gyermekeink a helyi természeti és épített környezeti lehetőségeknek köszönhetően szép környezetben, jó levegőn nőhetnek fel, ahol szinte korlátlan lehetőségük van a mozgás mindenféle vállfajára, ahol az állatokat és a növényeket otthon és a természetben testközelből is megfigyelhetik. Fontos célunknak tekintjük, hogy a természetet, a növényeket és állatokat megszeressék, és a maguk módján, szintjén ismerjék és védjék. Célunk olyan emberek nevelése, akik a természeti és a társadalmi környezet szépségére nyitottak, ezt értékelni tudják, a természettel együtt tudnak élni. A környezettudatos magatartás kialakítása csak kisgyerekkorban elkezdve hatékony.

Célunk együttműködni a község önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, társadalmi szervezetekkel, hogy közösen alakítsuk, mélyítsük a fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodást, életmódot.

Törekszünk arra, hogy iskolánk olyan intézménnyé váljon, ahol a belső terek hangulatosak, növények díszítik azokat, illetve barátságos faliújságok, tablók, az udvaron pedig padok állnak rendelkezésre, hogy néhány foglalkozás akár kint – természetes körülmények között – is megtartható legyen.

Kiemelt cél

Az idei tanévben kiemelt célunk az Ökológiai lábnyom projekthét megvalósítása. Az öt nap különböző témákat – ökológiai lábnyom, táplálkozás, közlekedés, lakás, fogyasztás – ölel fel. A témanapok megvalósításáért a munkaközösségi tagok felelősek. A projekthét keretében létrehozunk egy mezítlábas ösvényt is az iskola udvarán.

A mezítlábas ösvény Sebastian Kneipp német természetgyógyász által kifejlesztett egészségmegőrző módszeren alapszik. A lényege, hogy olyan ösvényt létesítünk, melyen más és más felületű anyagokat használunk, így stimuláljuk a talp különböző reflexpontjait. A gyermekek számára különösen ajánlott, hogy mezítláb járjanak, hiszen nekik még nem alakult ki a lábboltozat. De felnőttek számára is rendkívül egészséges. Jótékony hatása több tanulmány által is bizonyított. Például megakadályozza vagy javítja a lúdtalpat, jótékonyan hat a vérkeringésre, az immunrendszerünkre, az idegrendszerünkre, erősíti az izmokat és megelőzi a visszerek kialakulását. A reflexzónák masszírozásával az összes szervünket képes stimulálni, javítja az anyagcserét, az emésztést és a migrénre is jótékonyan hat.

Feladat ellátási szintek

Pedagógiai szint

A cél elérése érdekében a gyakorlatban megvalósuló elemek:

 • tanulóink testközelből ismerkedjenek meg a környék flórájával, faunájával,

 • a specifikusan magyar, különösen a védett fajok megismertetése,

 • élő környezetünk megismerése, óvása, szépítése,

 • tájvédelmi körzetek, védett növényeink, állataink Cered környékén való felkutatása,

 • a környezetünkben élő fajok megismertetése,

 • a környezet megóvása,

 • környezetbarát anyagok használata,

 • a természetben lévő anyagok és ezek felhasználási módjainak ismertetése,

 • az energiatakarékosság módszereinek megismertetése,

 • veszélyes hulladékok megismertetése, kezelése,

 • újrahasznosítható anyagok gyűjtése,

 • az iskola udvarának – előzetes beosztás alapján történő – tisztán tartása (diákok),

 • az iskola dekorálása,

 • faliújság készítése (környezetbarát és tisztálkodó szerek használata),

 • kitüntetett napok megünneplése (a Föld napja, a Víz világnapja, Madarak és fák napja),

 • gyűjtési akciók (papírgyűjtés, elemgyűjtés),

 • tisztasági verseny

 • ökoiskolaként az iskola honlapjának folyamatos frissítése

 

Társas kapcsolatok szint, Technikai/gazdasági szint

Környezeti nevelési munkánk céljának eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet valamennyi résztvevője jó együttműködést alakítson ki egymással.

 • Iskolán belüli együttműködés

Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Tantárgyában segítse a környezeti nevelési célok megtalálását, építse be ezeket tanmenetébe! Vegyen részt a környezeti nevelési programokon, segítsen azok megszervezésében!

Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, társait figyelmeztesse a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepe van a Diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. Tanulóink vegyenek részt aktívan a környezeti nevelési programokon!

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskolai adminisztrációs és technikai dolgozók munkájukkal aktív részesei legyenek a környezeti nevelési programnak. Munkavégzésük legyen példamutató, csökkentsék a felesleges papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsék a hulladékpapírt. Az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használjanak!

 

 • Iskolán kívüli együttműködés

Fenntartó: Az intézményvezető a fenntartóval és az önkormányzattal való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtésének lehetőségét érje el, és a fenntartó a kötelező támogatásokon túl is segítse az iskolai környezeti nevelési programokat!

Szülők: Személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles terjesztői! Szülői értekezleteken legyen téma a környezeti nevelés. A szülők kapcsolódjanak be az iskola környezetvédelmi programjaiba, pl. hulladékgyűjtés, madáretetők létesítése.

Programok

A programok tervezése, összeállítása és megvalósítása során figyelembe vettük a COVID19 járvány miatti intézkedési tervet, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve állított össze. Programjaink a 2020/2021-es tanévben főként osztályszinten valósulnak meg, illetve közös programok esetén ügyelünk a megfelelő védőtávolság betartására.

Időpont

Program

Résztvevők

Felelős

 

2020. augusztus 26.

Az ökoiskolai munkaközösség tanév eleji munkaértekezlete. Az éves program megbeszélése.

munkaközösség tagjai

Horváthné Világosi Boglárka

2020. szeptember

Az ökoiskolai munkaterv egyeztetése a Diákönkormányzattal, a Szülői Közösség képviselőivel

munkaközösség tagjai

DÖK képviselő

SZK képviselő

Horváthné Világosi Boglárka, Kovácsová Veronika

2020. szeptember

Tisztasági verseny elindítása

 

Kovácsová Veronika

2020. szeptember

Szelektív hulladékgyűjtők szállításának megbeszélése a takarítókkal

 

Simonné Simon Andrea

2020. szeptember

Faültetés együttműködve a helyi önkormányzattal

alsó és felső tagozat

Kiss Józsefné, Foglár Gábor

2020. szeptember 19.

Takarítás Világnapja – szemétszedés, tisztasági verseny indítása

alsó és felső tagozat

osztályfőnökök

2020. szeptember 25.

Bűn-és Balesetmegelőzési Nap

alsó és felső tagozat

Kovácsová Veronika

2020. szeptember

Őszi papírgyűjtés

alsó és felső tagozat

Foglár Gábor

2020. szeptember 30.

Népmese napja

alsó tagozat

Bálintné Kőhalmi Csilla, Horváthné Világosi Boglárka, Kiss Józsefné

2020. szeptember 30. – október 4.

A világ legnagyobb tanórája”

 

Bálintné Kőhalmi Csilla

2020. október 4.

Állatok világnapja

alsó tagozat

alsós tanítók

2020. október 5-9.

Fenntarthatósági Témahét 2020.

alsó és felső tagozat

Horváthné Világosi Boglárka, Kovácsová Veronika

2020. október 21.

Világgyalogló Nap

alsó és felső tagozat

Foglár Gábor

2020. november

Madáretetők, -itatók kihelyezése

alsó és felső tagozat

Herman László

2020. november 16-20.

Egészséghét

alsó és felső tagozat

Misztarka Istvánné

2020. november 27. - december 18.

Adventi készülődés

alsó és felső tagozat

Kiss Józsefné, Foglár Gábor

2020. december

Téli madáretetés

alsó és felső tagozat

Horváthné Világosi Boglárka

2020. december 1-4.

Téli túra

alsó és felső tagozat

Farkas Lajos

2021. február 4.

Félévi munkaközösségi értekezlet

 

Munkaközösség tagjai

2021. március 22.

Víz világnapja

alsó és felső tagozat

Kovácsová Veronika, Misztarka Istvánné

2021. március 30.

Húsvéti készülődés a délutáni foglalkoztatóban

alsó tagozat

Horváthné Világosi Boglárka, Bálintné Kőhalmi Csilla

2021. április

Belső udvar rendezése – virágosítás

alsó és felső tagozat

Munkaközösség tagjai

2021. április 19-23.

Fenntarthatósági Témahét 2021.

 

Horváthné Világosi Boglárka Kovácsová Veronika

2021. április 22.

Föld napja - szemétgyűjtés

alsó és felső tagozat

osztályfőnökök

2021. április

Tavaszi papírgyűjtés

alsó és felső tagozat

Foglár Gábor

2021. április

Nyári napközis és bennlakásos táborok előkészítése

 

 

2021. május 3-7.

Ökohét – Ökológiai lábnyom projekthét

Mezítlábas ösvény kialakítása

alsó és felső tagozat

Munkaközösség tagjai

2021. május 10.

Madarak és fák napja

alsó tagozat

alsós tanítók

2021. május

3 falu 2 keréken

alsó és felső tagozat

osztályfőnökök

2021. május 28.

Gyereknap

alsó és felső tagozat

osztályfőnökök

2021. május

Te szedd!” szemétgyűjtési akció

alsó és felső tagozat

Munkaközösség tagjai

2021. június 5.

Környezetvédelmi Világnap

alsó tagozat

alsós tanítók

2021. június 14.

Helyismereti nap

alsó és felső tagozat

osztályfőnökök

2021. június 17.

Ökoiskolai munkacsoport éves munkájának értékelése

munkaközösség tagjai

Horváthné Világosi Boglárka

2021. június III.-IV. hete

Napközis és bennlakásos táborok

alsó és felső tagozat

táborvezető pedagógusok

 

 

Téli túra 2019

...további fényképekért kattints a képre...

Hagyományainkhoz híven megrendezésre került iskolánkban az Egészséghét november 18-22-i héten.

Hétfő

Sport! Verseny! Izgalom! Szurkolás!

Sorverseny az alsóban

 

Kedd

Bűnmegelőzés! Tájékozódás! Új ismeretek!

Rendőrségi nap/Interaktív foglalkozások

 

Cselekedtünk! Példát mutattunk! Szemetet gyűjtöttünk! 69 gyerek, 6 pedagógus!

Közösségszépítő nap!

 

Szerda

Figyelj magadra! Egészségmegőrzés! Felvilágosítás!

ÁNTSZ nap/ Interaktív foglalkozások

 

Csütörtök/Péntek

Egészséges, édes ízek! Finomságok!

Gyümölcssaláta készítése

 

 

    

Egészséghét 2019

...további fényképekért kattints a képre...

A legjobb 21 pályázót értékeltük. A pályázók nevei alább kerülnek felsorolásra. A részletes információt (nyeremény, annak felhasználási lehetőségei stb.) mindenkinek elküldjük emailben nov. 25-ig. Az összes pályázó pályamunkái megtekinthetőek lesznek szintén november 25-től az www.ebredj.hu oldalon.
Csodálatos etetőket, lakokat, itatókat készítettetek, helyeztetek ki. Fantasztikus közös munkákat láthattunk. A kisállatoknak nálatok jó helyük lesz. Szerettünk volna mind a több, mint száz jelentkezőnek nyereményt adni, de sajnos még korlátozottak a kereteink. Nagyon nehéz dolgunk volt. Értékeltük a minél több állatról való gondoskodás szándékát, a természetes anyagok használatát, az újrahasznosítás megvalósítását, az együttműködést, a saját kezű munkákat, a kreatívitást.
Nagyon köszönjük a részvételt, a bizalmat és reméljük tavasztól folytathatjuk.

Díjazottak listája:

- Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Kaposvár
- Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium -
Ásotthalom
- Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Keszthely
- Deli család
- Diósgyőri Óvoda Lórántffy Zsuzsanna Tagóvoda - Diósgyőr
- Esztergomi József Attila Általános Iskola - Esztergom
- Faragó utcai Óvoda - Debrecen
- Gézenguz Óvoda - Kömlőd
- Id Szabó István Általános Iskola - Cered
- Kállay Rita és családja
- Kis-Morgó Óvoda - Kismaros
- Mályi Gézengúz Óvoda - Mályi
- Marcali Óvodai Központ Tündérliget Óvoda - Marcali
- Mátraballai Csodaszarvas óvoda - Mátraballa
- Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda - Nagyvenyim
- Napsugár Óvoda - Nyergesújfalu
- Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola - Ózd
- Poldermann Júlia Óvoda, Jászjákóhalma Örökös Zöld Óvoda és Madárbarát
Óvoda - Jászjákóhalma
- Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola És Egymi -
Tapolca
- Szegedi Arany Janos Általános Iskola - Szeged
- Zámolyi Mesevár Óvoda - Zámoly

1040-re emelkedett az ökoiskolák száma 2019. október 18-án, amikor intézményvezetőként átvehettem az Ökoiskola Cím megszerzését igazoló okleveleket az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztérium jóvoltából a Balassi Intézetben.

Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára köszöntötte a megjelenteket. Ismertette az Ökoiskola Cím legfontosabb jellemzőit és az ökoiskolák feladatait, melyből talán legfontosabb, hogy a pedagógusoknak az iskolai falain belül és kívül is képviselniük kell a környezettudatosság értékeit.

László Tibor Zoltán, környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy az ökoiskola neveli fel a jövő környezettudatos állampolgárait. Szerinte az ökoiskola a jövő iskolája. Kiemelte az ökoiskolákban található jó gyakorlatok fontosságát.

Vásárhelyi Tamás kutató biológus, nyugalmazott főmuzeológus a biodiverzitás fontosságát mutatta be.

Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója figyelmeztetett, hogyha nem hagyunk teret a természetnek és mindent elveszünk tőle, akkor nem fogja tudni nyújtani mindazt, amit eddig evidensnek vettünk.

Marosi Katalin, az Oktatási hivatal osztályvezetője A fenntarthatóságra nevelés kompetenciái a pedagógus minősítésben címmel tartott előadást. Elmondta, hogy a Nat-ban kiemelt cél a fenntarthatóságra nevelés, mely komplex módon értelmezhető, és fontos, hogy élménypedagógiára épüljön.

Közös felelősségünk, hogy a munkánk révén mind több tanulónk váljon a környezet és az egészség megóvására érzékeny és a globális felelősségvállalásban is elkötelezett fiatallá, felnőtté. Olyan iskola szeretnénk lenni, amelyben a fenntarthatóságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, és az ökoiskolai hálózat tagjaiként még eredményesebben működhetünk a továbbiakban.

Kiss Józsefné