Kiss Józsefné- Intézményvezető

 • Tanító, ének-zene szakkollégium
 • Gyakorlatvezető mentortanár
 • Szakvizsgázott pedagógus

Mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkoztatások

Magyar nyelv és irodalom – 4. osztály

Roma/cigány nemzetiségi népismeret – 6. osztály

Felzárkóztatás

 • További megbízatások, tisztségek

DIFER- mérés lebonyolításáért felelős

 


 

Simonné Lőcsei Mónika- Intézményvezető-helyettes

 • Könyvtáros tanító

  Szakvizsgázott pedagógus

  • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

  Könyvtári órák

  Matematika – 4. osztály

  • További megbízatások, tisztségek:

  DIFER-mérés lebonyolításáért felelős

  Integrációs nevelésért felelős munkaközösség vezetője

  Intézményi Tanács tagja

  KRÉTA adminisztrátor

 


Bálintné Kőhalmi Csilla

Tanító, könyvtári szakkollégium

1. osztályos osztályfőnök - osztálytanító

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Életvitel és gyakorlat

Roma/cigány nemzetiségi népismeret

Testnevelés

Vizuális kultúra

KAP ráhangoló

Alprogrami foglalkozás – Életgyakorlat alapú alprogram 1-2. osztály

Felzárkóztatás

Tehetséggondozás


Cene Bálintné

Történelem – orosz – német szakos tanár

Óraadó

Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások:

Napköziotthonos foglalkozások

 


 

Dániel Lászlóné

Tanító, rajz szakkollégium

4. osztályos osztályfőnök - osztálytanító

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Környezetismeret
 • Testnevelés
 • Vizuális kultúra
 • Ének-zene
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Etika
 • Roma/cigány nemzetiségi népismeret
 • Tehetséggondozás
 • Felzárkóztatás
 • KAP ráhangoló
 • További megbízatások, tisztségek

Alsós munkaközösség vezető

Versenyfelelős

Versenyszervező


 

Farkas Lajos

 

Matematika – ének-zene – informatika szakos tanár

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Matematika – 5-8. osztály

Informatika

Ének-zene – 5-8. osztály

Tehetséggondozás

Felzárkóztatás

Alprogrami foglalkozás – Logikai alapú alprogram 1-5. osztály

 • További megbízatások, tisztségek

Belső értékelési munkaközösség vezető

Mérés felelős

 


Foglár Gabriel

Magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

8. osztályos osztályfőnök

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Magyar nyelv és irodalom – 6. és 8. osztály

Történelem – 6. és 8. osztály

Tehetséggondozás

Felzárkóztatás

Iskolai könyvtár

Tanulószobai foglalkozás

Alprogrami foglalkozás – Művészetalapú és Digitális alprogram

 • További megbízatások, tisztségek

Felsős munkaközösség vezető

Pályaválasztási felelős

 


Fónad Éva

Magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

7. osztályos osztályfőnök

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Magyar nyelv és irodalom – 5. és 7. osztály

Történelem – 5. és 7. osztály

Roma/cigány nemzetiségi népismeret – 5. 7. és 8. osztály

Szakköri foglalkozás (színjátszó)

Tehetséggondozás

Felzárkóztatás

 


Gál Angelika

 • Magyar nyelv és irodalom- angol szakos tanár

 


 

Horváthné Világosi Boglárka

Magyar nyelv és irodalom – természetismeret szakos tanító

2. osztályos osztályfőnök - osztálytanító

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Magyar nyelv és Irodalom

Matematika

Környezetismeret

Ének-zene

Vizuális kultúra

Technika, életvitel és gyakorlat

Etika

Roma/cigány nemzetiségi népismeret

Alprogrami foglalkozás – Testmozgásalapú alprogram

KAP ráhangoló óra

 • További megbízatások, tisztségek

Ökoiskolai munkaközösség vezető

Cogitó Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Művészeti Iskola (bábfoglalkozás)

 


Kovácsová Veronika

Biológia – angol szakos tanár

5. osztályos osztályfőnök

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Angol nyelv – 4-8. osztály

Biológia – 7-8. osztály

Kémia – 7. osztály

Természetismeret – 5. osztály

Alprogrami foglalkozás – Testmozgásalapú alprogram

Felzárkóztatás

Tehetséggondozás

 • További megbízatások, tisztségek

Vöröskeresztes tanárelnök

A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus

 


Misztarka Istvánné

Tanító

Rajz szakos tanár

6. osztályos osztályfőnök

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Matematika – 3. osztály

Vizuális kultúra – 5-8. osztály

Etika – 5-8. osztály

Testnevelés – 6. osztály

Alprogrami foglalkozás – Logikai alapú alprogram

 • További megbízatások, tisztségek

Szakszervezeti vezető

Közlekedési szakreferens

Környezetvédelmi felelős

Az Egészséghét szervezője

Cogito Általános Művelődési Központ Kézműves foglalkozások vezetője (2 csoport)


 

Klárik Edina

Magyar nyelv és irodalom – biológia szakos tanár


 

Klecsány Anikó

Gyógypedagógus, pszichopedagógus

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Sajátos nevelési igényű tanulók, valamint beilleszkedés, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkozásai


 

Varga Lászlóné

 

Tanító, könyvtári szakkollégium

3. osztályos osztályfőnök - osztálytanító

Gyógypedagógiai asszisztens

Bábszínész

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Magyar nyelv és irodalom

Ének-zene

Vizuális kultúra

Környezetismeret

Technika, életvitel és gyakorlat

Roma/cigány nemzetiségi népismeret

Tehetséggondozás

Felzárkóztatás

KAP ráhangoló óra

Alprogrami foglalkozások – Művészetalapú alprogram

 • További megbízatások, tisztségek

Közalkalmazotti Tanács tagja

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

 


Purgerné Tajti Zsuzsanna

 

Tanító

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Óraadó

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások:

Napköziotthonos foglalkozások

 

 


 

Fekete Enikő

Fejlesztőpedagógus

Óraadó

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások

Beilleszkedés, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkozásai


 

Széky Miklós László

Földrajz – technika – informatika szakos tanár

Félállású pedagógus

 • Tanórák és tanórán kívüli foglalkozások:

Földrajz – 7-8. osztály

Technika, életvitel és gyakorlat – 5-8. osztály

Fizika – 7-8. osztály

Kémia – 8. osztály

Informatika

 


Simonné Simon Andrea

Iskolatitkár

 • További megbízatások, tisztségek:

Tűz- és munkavédelmi felelős

Étkeztetési feladatok ügyintézője

 


Volt tanáraink 

Majoros Ladislav

Testnevelés szakos tanár

Dániel Győzőné

Tanító, technika szakkollégium

Molnár Ágnes Borbála

Tanító – testnevelés műveltségterület