Feladatok, programok

Felelős

Határidő

A világ legnagyobb tanórája

Fónad Éva

Bálintné Kőhalmi Csilla

2019. szeptember 30-október 4.

Zenei Világnap

Farkas Lajos

2019. október 1.

Munkaértekezlet

Tanmenetekről, szülői értekezletről, statisztikáról, ügyeleti munkáról, versenyeztetésről

Minden nevelő

2019. október 1. 16.00

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Az állatok világnapja

Osztályfőnökök

2019. október 4.

OKN - Mosolyra hangolók előadása 1-4. oszt.

Simonné Lőcsei Mónika

2019. október 11.

11.30

Statisztika, tanórán kívüli tevékenységek felmérése

Hittan, művészeti oktatás, sportkör, tehetséggondozó kör, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás

Simonné Lőcsei Mónika

2019. október 14.

Év eleji statisztika

hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók kimutatása

Osztályfőnökök

2019. október 14.

Id. Szabó István Nap

Emlékkapu megkoszorúzása

Gyürky-Solymossy kastély látogatása

Fónad Éva

2019. október 15. 12.00

 

Pályaorientációs nap

Pályaválasztási programokon való részvétel szervezése, szülői értekezlet

3. TNMN

Misztarka Istvánné

2019. október 18.

Világ Gyalogló Nap

 

2019. október 18.

Megemlékezés 1956. október 23-ról iskolai ünnepély keretében

Foglár Gábor

2019. október 22. 12.00

Munkaértekezlet

Az alapdokumentumok felülvizsgálatának előkészítése, ütemterv elfogadása, feladatok, határidők, felelősök.

Gyógypedagógus látogatása

Minden nevelő

2019. október 24. 16.00

DIFER létszám felmérése, előkészítése

a tanulói kör jelentése a Hivatalnak

Simonné Lőcsei Mónika

Kiss Józsefné

2019. október 25.

6 óra

Őszi szünet

 

2019. okt. 26 – nov. 3.